Maranathakerk

Wij zoeken voor de plek van de Maranathakerk een mooie, nieuwe invulling, die past bij de maatschappelijke behoefte van inwoners. Er zijn verschillende opties mogelijk: bouw van woningen, zorgpraktijk, bioscoop of een combinatie daarvan.

We hebben deze opties eerder uitgewerkt in een verkenning over omvang, soort woningen, parkeren en financiën.

In juni 2023 besluit de gemeenteraad over de variant: bouw appartementen plus zorgpraktijk.

Van 21 februari t/m 20 maart is een enquête onder inwoners gehouden. Gevraagd is welke variant hun voorkeur heeft. We hebben daarmee getoetst op het criterium maatschappelijke wensen. Apart daarvan onderzochten de gemeente wat haalbaar is als het gaat om financiën, parkeren, en stedenbouwkunde. Dat zijn aanvullende criteria die een rol spelen in de uiteindelijke keuze. 

Resultaten van de enquête

In totaal vulden 666 inwoners de enquête in: 127 direct omwonenden en 539 inwoners die meer dan 75 meter van de Maranathakerk af wonen. 

In het algemeen zijn de respondenten het eens met de gehanteerde stedenbouwkundige uitgangspunten.  Voor het parkeren ligt dat anders. Parkeren op het huidige parkeerterrein en in het gebouw heeft hun instemming. De meesten zijn tegenstander van andere oplossingen voor parkeren, zoals parkeren in de Prins Hendrikstraat en de Koning Willemstaat. De gemeente heeft al eerder berekend dat (half) verdiept parkeren veel duurder is dan parkeren bovengronds. En dat bij parkeren op De Brink de loopafstand van Brink tot Maranathakerk de norm overstijgt die de gemeente hiervoor moet hanteren. Inwoners zijn verder bang dat nieuwe gebruikers de huidige parkeerplaatsen gaan gebruiken. Daardoor zouden huidige gebruikers verder weg moeten parkeren. Dit scenario doet zich vooral voor bij een piek aan gebruikers of bezoekers.

Toelichting op de varianten

 • Uitsluitend appartementen in de sociale huursector:
  • Voldoet niet aan het financiële uitgangspunt dat kosten en opbrengsten ongeveer gelijk moeten zijn.
 • Uitsluitend bioscoop of bioscoop + 2 woningen: 
  • Beide varianten voldoen niet aan het financiële uitgangspunt.
  • Beide voldoen niet aan de parkeernorm. Er moet dan (half)verdiept parkeren worden toegepast; maar dan moet de gemeente meer eigen geld investeren. 
 • Zorgpraktijk + 90% appartementen sociale koop + 10% vrije sector koop:
  • Voldoet minder aan de behoefte aan sociale huurwoningen.
  • Is inclusief inpandig parkeren, iets wat vooral veel omwonenden willen.
  • Nieuwbouw kost iets meer dan dat het opbrengt. Door inpandige parkeerplaatsen te verkopen, is het wel financieel haalbaar.
 • Zorgpraktijk + sociale huur appartementen:
  • Voldoet niet aan het financiële uitgangspunt dat kosten en opbrengsten ongeveer gelijk moeten zijn. Kost teveel.
 • Zorgpraktijk + 40% sociale huur appartementen + 60% koop:
  • Scoort minder op criterium maatschappelijke wensen.
 • 40% sociale huur appartementen + 60% middeldure huurappartementen: 
  • Kost iets meer dan begroot.
  • Scoort matig op criterium maatschappelijke wensen.
 • 40% sociale huur appartementen + 60% koop:
  • Voldoet aan de criteria voor parkeren.
  • Voldoet aan de criteria voor stedenbouw.
  • Voldoet aan de criteria voor financiën.
  • Scoort minder op criterium maatschappelijke wensen.  
 • Zorgpraktijk + 40% middeldure huur appartementen + 60% koop: 
  • Scoort niet goed op criterium maatschappelijke wensen.
 • Uitsluitend middeldure huurappartementen: 
  • Scoort niet goed op criterium maatschappelijke wensen.

Vervolg: voorstel bespreken

De raadscommissie bespreekt het voorstel naar verwachting op 25 mei. Daarna behandelt de gemeenteraad dit verder. 

Na een besluit stellen we een (definitief) ruimtelijk kader op, inclusief uitgangspunten voor de openbare verkoop.

Contact

Gemeente Castricum
Raadhuisplein1
1902 CA Castricum

Whatsapp: + 31 6 194 296 61
info@castricum.nl
14 0251

Denk mee over Castricum is een initiatief van de gemeente Castricum.

 
 
Cookie-instellingen